מה ההבדל בין הפרושים לצדוקים?


תשובה 1:

פרושים היו יהודים נאמנים והוקדשו לניהול ההלכה היהודית כפי שנקבע בציווי המקראי:

הכירו אותו בכל הדרכים שלכם.

צדוקים היו קבוצה סוטה של ​​יהודים מהמעמד הגבוה, שרצו להטמיע בדרכים פגאניות הלניסטיות, אך הם העמידו פנים שהם צדיקים בכך שקראו לעצמם TSADIQ [צדיקים]. מטרתם האמיתית הייתה להגביל בקפדנות כל היבט באמונה היהודית לכמות המינימלית ביותר, ולכן הם התנגדו באופן טבעי לפרושים שרצו להרחיב את ההלכה היהודית. המטרה האמיתית של צדוקים הייתה להיות ככל האפשר כמו היוונים והרומאים.

הצדוקים תפסו את מוחו של אחד ממלכי חשמוני בשם אלכסנדר ינאי, והוא הורה לרצוח את הרבנים שישבו בבית המשפט בסנהדרין, כך שניתן יהיה למלא את המשרות הפנויות בשופטי צדוקי. הוא היה מלך מרושע, אשר הגדיל את גבול התורה ביחס לכמרים. מלכים לעולם לא צריכים להיות כמרים ביהדות, וכמרים אף פעם לא צריכים להיות מלכים. תמיד התפקידים האלה חייבים להישאר נפרדים.


תשובה 2:

פרושים

כת דתית בולטת ביהדות במאה הראשונה לסה"נ. הם לא היו ממוצא כוהני, אך הם היו שומרי החוק על פרוטה הקטן ביותר, והם העלו מסורות בעל פה לאותה רמה. (הר 23:23) הם התנגדו לכל השפעה תרבותית יוונית, וכמלומדי החוק והמסורות הייתה להם סמכות רבה על העם. (הר '23: 2-6) היו גם חברים בסנהדרין. לעיתים קרובות הם התנגדו לישוע בנוגע לקיום שבת, מסורות ואסוציאציות עם חוטאים וגובי המס. חלקם הפכו נוצרים, בהם שאול מטרסוס. - הר 9:11; 12:14; מר 7: 5; לו 6: 2; Ac 26: 5.

צדוקים

כת דתית בולטת ביהדות המורכבת מאריסטוקרטים עשירים וכמרים שהיו בעלי סמכות רבה על הפעילות במקדש. הם דחו את המסורות האורליות הרבות שנצפו על ידי הפרושים, כמו גם את אמונות הפרסיות האחרות. הם לא האמינו בתחייתם או בקיומם של מלאכים. הם התנגדו לישוע. - הר 16: 1; Ac 23: 8.


תשובה 3:

פרושים

כת דתית בולטת ביהדות במאה הראשונה לסה"נ. הם לא היו ממוצא כוהני, אך הם היו שומרי החוק על פרוטה הקטן ביותר, והם העלו מסורות בעל פה לאותה רמה. (הר 23:23) הם התנגדו לכל השפעה תרבותית יוונית, וכמלומדי החוק והמסורות הייתה להם סמכות רבה על העם. (הר '23: 2-6) היו גם חברים בסנהדרין. לעיתים קרובות הם התנגדו לישוע בנוגע לקיום שבת, מסורות ואסוציאציות עם חוטאים וגובי המס. חלקם הפכו נוצרים, בהם שאול מטרסוס. - הר 9:11; 12:14; מר 7: 5; לו 6: 2; Ac 26: 5.

צדוקים

כת דתית בולטת ביהדות המורכבת מאריסטוקרטים עשירים וכמרים שהיו בעלי סמכות רבה על הפעילות במקדש. הם דחו את המסורות האורליות הרבות שנצפו על ידי הפרושים, כמו גם את אמונות הפרסיות האחרות. הם לא האמינו בתחייתם או בקיומם של מלאכים. הם התנגדו לישוע. - הר 16: 1; Ac 23: 8.


תשובה 4:

פרושים

כת דתית בולטת ביהדות במאה הראשונה לסה"נ. הם לא היו ממוצא כוהני, אך הם היו שומרי החוק על פרוטה הקטן ביותר, והם העלו מסורות בעל פה לאותה רמה. (הר 23:23) הם התנגדו לכל השפעה תרבותית יוונית, וכמלומדי החוק והמסורות הייתה להם סמכות רבה על העם. (הר '23: 2-6) היו גם חברים בסנהדרין. לעיתים קרובות הם התנגדו לישוע בנוגע לקיום שבת, מסורות ואסוציאציות עם חוטאים וגובי המס. חלקם הפכו נוצרים, בהם שאול מטרסוס. - הר 9:11; 12:14; מר 7: 5; לו 6: 2; Ac 26: 5.

צדוקים

כת דתית בולטת ביהדות המורכבת מאריסטוקרטים עשירים וכמרים שהיו בעלי סמכות רבה על הפעילות במקדש. הם דחו את המסורות האורליות הרבות שנצפו על ידי הפרושים, כמו גם את אמונות הפרסיות האחרות. הם לא האמינו בתחייתם או בקיומם של מלאכים. הם התנגדו לישוע. - הר 16: 1; Ac 23: 8.