מה ההבדל בין 'הטרנסצנדנטי' ל'על-טבעי '?


תשובה 1:

טרנסצנדנטיות היא יותר מילה יחסית. יש חוויה של משהו שמתעלה על אדם או משהו שמתעלה על אובייקט. זה יחסית לאדם או לאובייקט זה. בראייה זו אלוהים מתעלה מעל יצירתו או במדיטציה מיסטית אדם מתעלה על הסולידריות עם הטבע והאנושי על ידי חוויה של אחדות 'גבוהה יותר'.

אם מדברים על משהו על טבעי הוא על ישויות שמעבר ליכולתנו להיות מוסברות על ידי מדע או חוקי הטבע. דוגמאות לגופים כאלה הם גיהינום שבשמים, שדים ומלאכים וגופים אסטרליים.

עם זאת, אנו יכולים גם לומר כי ישויות על טבעיות נשגבות מעל הטבע. כמו שגוף אסטרלי מתעלה מעל גופו הטבעי ואלוהים כישות על טבעית מתעלה על יצורו ויצוריו.