מה ההבדל בין עתירת אזהרה לבין הודעה משפטית?


תשובה 1:

בכל הליכי משפט, מי שמעביר את בית המשפט להשיג סעד נגד המתנגד, צריך להודיע ​​על תביעתו. הודעה זו נמצאת דרך בית המשפט, שם בית המשפט מורה על אופן ההודעה כאמור. זאת כדי לעקוב אחר העקרונות הבסיסיים, דהיינו audi alterum patrem, שפירושו לשמוע את שני הצדדים (לפני שמגיעים למסקנה). תוך מתן הודעה, בית המשפט דחה את הדיון עד 4 שבועות, תלוי בנסיבות המקרה. בתוך זמן זה, על העותר להוכיח את שירות ההודעה.

עם זאת, ישנם כמה עניינים דחופים, כאשר העותר פונה לבית המשפט להקלה דחופה. במקרים כאלה המבקשת מפצירה בבית המשפט להוציא דחוף בדחיפות מבלי להגיש הודעה לצד השני כאמצעי ביניים. קח למשל, תביעה למתן צו מניעה (נקרא שהייה, להבנת הציבור הרחב, אם כי יש הבדלי תעבורה בין השניים, מבחינה משפטית). מתנגד העותר תפס את רכוש העותר בכך שהמשיך להרוס את קיר המתחם של העותר. התובע / העותר פונה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה בכדי למנוע את הנתבע / המשיב להרוס את הקיר המתחם והראשון לא יכול להמתין 4 שבועות להודעת הודעה. הוא מבקש סעד מיידי בדרך של צו מניעה. בהתאם לגופו של עניין, בית המשפט רשאי לתת צו מניעה זמני אשר בדרך כלל תקף עד להיכנס הנתבע להופעה. צו מניעה זמני ניתן מבלי לשמוע את הנתבע בשל הדחיפות שקבע התובע, רק אם הנתבע לא הגיש אזהרה.

באמצעות הערת אזהרה, הנאשם מבקש מבית המשפט כי לא יינתן צו מבלי לתת לו הזדמנות להישמע. במקרים כאלה יש צורך שבית המשפט יפרסם הודעה לנתבע, חרף הדחף שהביע התובע.

הערות אזהרה נשלטות על ידי סעיף 148 א 'לתקנות סדר הדין האזרחי (CPC). כל הערת אזהרה תקפה למשך 90 יום מהמועד שהוגש לבית המשפט. התהליך של אזהרה הוא לממש את עקרון בית המשפט לדון בשני הצדדים בתביעה לפני מתן צו כלשהו.

יש למלא אזהרה בפורמט מסוים. פורמט זה שונה מתבנית העתירה.

מקווה שהבהרתי את מטרת Caveat. כעת התחל לעתירה. עתירה מוגשת לבית המשפט לכל הקלה. זה יכול להיות לבקשה מבית המשפט לבדוק את רכוש התביעה, לבחון עד, להוציא צו, כאשר הוא נקרא עתירת הוצאה לפועל וכן הלאה. ניתן להגיש עתירה בגין בקשת הסעד מבית המשפט.